Thanh toán

Hướng dẫn thanh toán

Khách hàng có thể thanh toán trực tiếp tại cửa hàng hoặc chuyển khoản theo số tài khoản:
THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG
1. Ngân hàng Techcombank
Chủ TK: Phạm Mạnh Sơn
Số TK: 19027211507019
Tại ngân hàng: Techcombank - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
2. Ngân hàng Vietcombank
Chủ TK: Phạm Mạnh Sơn
Số TK: 0451000378109
Tại ngân hàng: Vietcombank - Chi nhánh Thành Công, HN

Lưu ý: Quý khách ghi rõ nội dung chuyển khoản . Cửa hàng sẽ liên lạc lại quý khách ngay sau khi nhận được thông tin chuyển khoản